Ένα άρθρο αντιληπτό και κατανοητό για τα ηλεκτρονικά Βιβλία της εφορίας.

Posted Posted in myDATA ηλεκτρονικά βιβλία, Νέα

Περιέχει το απόσπασμα δήλωσης του Μιχάλη Πόλυγγερ στο Πρώτο Θέμα της Κυριακής 09 08 2020 στο άρθρο του Κώστα Πλάντζου. Αμέσως µμετά τις διακοπές δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες θα κληθούν να εξοικειωθούν µε το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον και να αναζητήσουν τις ηλεκτρονικές εφαρμογές µε τις οποίες από τον Οκτώβριο θα πρέπει να δηλώνουν όχι µόνο το […]