myDATA ηλεκτρονικά βιβλίαΝέα

« myDATA στην πράξη » με τα προγράμματα Atlantis -Softone -i-spirit και την πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε από τον λογιστικό σύλλογο Αθηνών

Σεμινάριο mydata ΛΣΑ

Tο μεγάλο διαδικτυακό σεμινάριο
Από τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών 
Την Τετάρτη  04/11/2020 17:00 με  21:00

Προετοιμαστείτε για την ψηφιακή λογιστική μεταρρύθμιση με πραγματικά παραδείγματα στις εφαρμογές Softone Atlantis i-spirit και στην πλατφόρμα myDATA

Καταχωρήσεις έλεγχοι στην Πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε

 • Απλογραφικά βιβλία, τήρηση και καταγραφή λογιστικών γεγονότων
 • ​Διαχείριση ενημερώσεων πωλήσεων από ταμειακές μηχανές – εφαρμογές erp
 • Τακτοποίηση παραστατικών πωλήσεων
  • ​Επιτρεπτές ενέργειες αλλαγών (Χαρακτηρισμοί- ακυρώσεις- Απευθείας καταχώρηση)

Παραστατικά Αγορών Εξόδων αντικριζόμενα

 • Ενέργειες οντότητας
  • Απόρριψη – Έλεγχος παραλαβών – Δήλωση μη παραλαβής με τίτλο κτίσης
 • Ενέργειες λογιστή – Χαρακτηρισμοί παραστατικών
 • Λογιστικές Καταχωρήσεις
 • Εγγραφές από μη υπόχρεους
 • Καταχωρήσεις μισθοδοσία – αποσβέσεις – λοιπές δαπάνες
 • Ενέργειες για έσοδα – έξοδα επομένων χρήσεων.
 • Τακτοποιητικές εγγραφές
 • ​Συμβουλές για την συμφωνία

Αποστολή παραστατικών πωλήσεων από εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης-E.R.P  στην Α.Α.Δ.Ε(Παραδείγματα με i-spirit Softone, Atlantis

 • Έλεγχος δεδομένων στις λογιστικές εφαρμογές του λογιστικού γραφείου (i-spirit Softone Atlantis) .

Διπλογραφικά Βιβλία – επιπλέον ενέργειες

 • Εισαγωγή άρθρων στα λογιστικά προγράμματα του γραφείου από εφαρμογές E.R.P
 • Έλεγχος καταχωρήσεων με τα δεδομένα που έχουν σταλεί στην mydata στα λογιστικά μας προγράμματα (Παραδείγματα με Softone και Atlantis)
 • Διπλογραφικά ​Καταχωρήσεις αγορών – εξόδων και λοιπών εγγραφών στα βιβλία μας με αυτόματη αποστολή στην Α.Α.Δ.Ε.
 • Συμφωνία ηλεκτρονικών βιβλίων με τα λογιστικά προγράμματα του γραφείου
 • Λήψη δεδομένων από την Α.Α.Δ.Ε – αυτόματοι έλεγχοι δεδομένων 

Η Αλλαγή στην καθημερινότητα των λογιστικών γραφείων με τα νέα ψηφιακά δεδομένα

* Το ηλεκτρονικό βιβλίο στην Α.Α.Δ.Ε με ποσά που έχουν αποστέλλει οι εκδότες στην myDATA από το 2020, σηματοδοτεί και την έναρξη υποχρέωσης από τον λήπτη και τον λογιστή του.

Μην επαναπαύεστε με την πιλοτική ενημέρωση. 

 1. *Υπάρχουν οντότητες που στέλνουν ήδη δεδομένα και τα βλέπουμε στα έξοδα από την 01/10/2020. Ορισμένοι που στέλνουν με πάροχο πιθανόν να στείλουν για όλο το 2020
 2. Η ημερομηνία 01/01/2021 είναι αύριο. Οφείλουμε να είμαστε σωστά καταρτισμένοι γιατί αυτή θα είναι η πλατφόρμα εργασίας του λογιστή (και όχι οι άλλες).
 3. Μην ξεχνάμε ότι η 01/01/21 είναι πραγματική ημερομηνία 
 4. Στα ηλεκτρονικά βιβλία αν υπάρχει ασυμφωνία πρέπει να δικαιολογηθεί και η ΑΑΔΕ θα αποφασίσει αν είναι σκόπιμη ή λάθος. 
 5. Εκμεταλλευτείτε το πιλοτικό.
 6. Κερδίστε Χρόνο Λάβετε από τους πελάτες σας εξουσιοδότηση, δημιουργήστε χρήστες, ζητήστε τους να συνδέσουν τις εφαρμογές τους και να κάνουν δοκιμαστικές αποστολές. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο από τους πελάτες σας και τις εταιρείες πληροφορικής μην το αφήσετε την τελευταία στιγμή.
Δώρο στους συμμετέχοντες λογιστές  
Η εφαρμογή i-spirit λογιστικό γραφείο Δωρεάν για πάντα
Με την εφαρμογή μπορείτε:
1.Να διαχειριστείτε όλες τις υποχρεώσεις του λογιστικού σας γραφείου (έκδοση παραστατικών και αποστολή στην #myDATA, διαχείριση δαπανών κοκ)
2.Να παραλάβετέ με ένα click ηλεκτρονικά τα παραστατικά των πελατών σας
3.Να διαχειριστείτε τις εταιρείες των πελατών σας ανά Α.Φ.Μ και κωδικό εγκατάστασης.
4.να δημιουργήσετε τα διπλογραφικά άρθρα ή να εκτυπώσετε τα απλογραφικά βιβλία για να τα συγκρίνετε με τα ηλεκτρονικά.
* Η προσφορά αφορά μόνο πιστοποιημένα λογιστικά γραφεία.


Διοργάνωση του σεμιναρίου 
 
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών. 
Δώστε μας τις προτάσεις σας να βελτιώσουμε το εγχείρημα Ο Λ.Σ.Α μέσω του Ο.Ε.Ε συμμετέχει στην επιτροπή myDATA
O Λ.Σ.Α. φέτος, ως επιστημονική ένωση με συλλογική δράση, αποφάσισε να στηρίξει ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ και να συμβάλει στο έργο του,
συνεργαζόμενος μαζί του για την έκδοση του ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 2021.

Tο εγχειρίδιο που έχει ο λογιστής στην τσάντα του για να απαντήσει στα δύσκολα και καθημερινά ερωτήματα που του θέτουν οι πελάτες και οι συνεργάτες του.

Λυσάρι myDATA, (Επιμέλεια ύλης: κ. Σπυρόπουλος Νικόλαος, προγραμματιστής – Αναλυτής και co Founder της i-spirit Software)
Φορολογία Εισοδήματος: Ενημερωμένος Ν. 4172/2013
Επισημάνσεις Φορολογίας Εισοδήματος – Παραδείγματα (Επιμέλεια ύλης: κ. Μιχελινάκης Ευάγγελος λογιστής– φοροτεχνικός και φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων, συγγραφέας)
Ε.Λ.Π. Απλογραφικά- Παραδείγματα (Επιμέλεια ύλης: κ. Μιχελινάκης Ευάγγελος )
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Επιμέλεια ύλης: κ. Τσιατούρας Φώτης, Φοροτεχνικός, συγγραφέας, τ. επόπτης Π.Ε.Κ. Αθηνών)
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Καθ’υπόδειξη του κ. Αργυρού Ηλία)
Ασφαλιστικά θέματα (Επιμέλεια ύλης: κ Λιάζος Παλαιολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων σε εργασιακά, συγγραφέας βιβλίων με θέματα μισθοδοσίας προσωπικού, εισηγητής σε εργασιακά- ασφαλιστικά σεμινάρια.)
Εργατικά Θέματα (Επιμέλεια ύλης: κ Λιάζος Παλαιολόγος)

H αρθρογραφία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων και είναι ευγενική προσφορά στον ΛΣΑ για την έκδοση του εγχειριδίου.

Περισσότερα ….