Νέα

Σύλλογος υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας – Δεν αποδεχόμαστε τις απαξιωτικές και υποτιμητικές αναφορές του ΟΕΕ για το Υπουργείο μας και τις Υπηρεσίες μας

ΑΘΗΝΑ 24/6/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το από 17/6/2020 Δελτίο Τύπου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), ενημερωθήκαμε ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΟΕΕ συμφώνησαν στη σύσταση μιας τεχνικής ομάδας εργασίας στο Υπουργείο μας, στην οποία θα συμμετέχουν και 3 μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί κατά την υλοποίηση όλων των έκτακτων διατάξεων του COVID -19.

Μέχρι εδώ καλά …

Η στρέβλωση ξεκινά όταν το ΟΕΕ θέλει να παίξει το ρόλο του «εγγυητή» έτσι ώστε οι κανονιστικές πράξεις, οι εγκύκλιοι και οι οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Εργασίας δεν θα παρερμηνεύουν το νόμο!!!

Ναι, καλά διαβάζετε. το ΟΕΕ διατείνεται μέσω του δελτίου τύπου ότι «θα συνδράμει ουσιαστικά, με έμπειρους λογιστές – φοροτεχνικούς, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν ήδη μέχρι σήμερα παρουσιαστεί και θα διασφαλίσει με την παρουσία του οι εγκύκλιοι και οι οδηγίες να είναι σαφείς, κατανοητές, να μην επιδέχονται πολλών ερμηνειών, να περιλαμβάνουν παραδείγματα και να μην επαναληφθεί το φαινόμενο η μία εγκύκλιος να αναιρεί την άλλη και να παρερμηνεύεται ο ίδιος ο νόμος.

Και η ομάδα εργασίας θα εργαστεί ακόμα α) για την αναβάθμιση της υπηρεσίας υποστήριξης του ΕΡΓΑΝΗ, με σκοπό την άμεση παροχή βοήθειας σε αιτήματα/προβλήματα των χρηστών, μέσω helpdesk, με σημειώσεις – οδηγίες χρήστη εξ’ αποστάσεως με χρήση τεχνικών μέσων – έντυπης ύλης, ήχου, βίντεο, β) την κωδικοποίηση του νομικού πλαισίου και των εγκυκλίων και γ) Την άμεση ανάρτηση οδηγιών για τον υπολογισμό των δώρων και των επιδομάτων των εργαζομένων και όχι καθυστερούμενες αποφάσεις, που εκδίδονται και επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους πληττόμενους εργοδότες αυξάνοντας την γραφειοκρατία με νέες υποβολές».

Το συνδικαλιστικό μας όργανο, σ’ αυτή τη δύσκολη κοινωνικοοικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ουδεμία πρόθεση έχει για αντιπαράθεση με Φορείς και Συλλογικά Όργανα.

Ωστόσο, δεν μπορούν να μας αφήσουν αδιάφορους και δεν αποδεχόμαστε τις απαξιωτικές και υποτιμητικές αναφορές του ΟΕΕ για το Υπουργείο μας και τις Υπηρεσίες μας σχετικά με τη διαχείριση των ζητημάτων στα μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του Κορωνοϊού.

Εδώ και τέσσερις μήνες, καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης,

— Το Υπουργείο, οι Υπηρεσίες και συνάδελφοί μας έχουν σηκώσει όλο σχεδόν το βάρος της λήψης και της υλοποίησης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπως τα μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, τον μηχανισμό στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων όλης της χώρας, τη καταβολή των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούσαν ή τελούν σε αναστολή, τις άδειες ειδικού σκοπού, το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον τουρισμό, τα μέτρα στήριξης των ανέργων, την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των επιστημόνων και των εργαζομένων ειδικών κατηγοριών και περιπτώσεων, τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, κλπ.

— Από τις Υπηρεσίες και συναδέλφους μας εκδοθεί μέχρι σήμερα πληθώρα κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων, προκειμένου να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν, κάτω από εξαιρετικά επείγουσες συνθήκες, σε ασφυκτικές προθεσμίες, με νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες και σε πρωτόγνωρες για όλους μας καταστάσεις.

— Οι Υπηρεσίες μας και συνάδελφοί μας εργάζονται ακατάπαυστα με υπευθυνότητα και συνέπεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την εφαρμογή όλων αυτών των έκτακτων μέτρων και με γνώμονα την κρισιμότητα των καταστάσεων να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών, στην αγορά εργασίας, στους εργαζόμενους και επιχειρήσεις και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.

— Όλες οι Υπηρεσίες μας εργάστηκαν και πληροφόρησαν με κάθε πρόσφορο μέσο τους πολίτες, κυρίως όμως στάθηκαν δίπλα στους λογιστές -φοροτεχνικούς, δίνοντας τις αναγκαίες οδηγίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση των έκτακτων διατάξεων.

— Είναι γεγονός ότι κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες θα ήταν αδύνατο να αποτραπούν και ορισμένες αστοχίες, αδυναμίες και παραλείψεις.

Όσο και να γίνεται αντιληπτό από μεριά μας ότι ένα μεγάλο βάρος και φόρτο εργασίας για την υλοποίηση των μέτρων αυτών έχουν σηκώσει οι φοροτεχνικοί -λογιστές, καθώς εργάστηκαν εξουθενωτικά και αδιάλειπτα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μέτρων και των πελατών τους, δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές από μεριά μας οι άνευ προηγουμένου ανεδαφικοί ισχυρισμοί του ΟΕΕ στο δελτίο τύπου. Εντύπωση μάλιστα μας προκαλεί το γεγονός ότι ενώ υπάρχει μια από κοινού συμφωνία του Υπουργού Εργασίας και του ΟΕΕ, το δελτίο τύπου του ΟΕΕ κάθε άλλο παρά στηρίζει με τα γραφόμενά του αυτή τη συμφωνία!

Εν κατακλείδι, θα ήταν το λιγότερο αστείο να πιστέψει κάποιος ότι μια άτυπη τεχνική ομάδα εργασίας μπορεί να διασφαλίσει την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων και να υποκαταστήσει τις Υπηρεσίες και τους λειτουργούς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση προάγουν το δημόσιο συμφέρον και δεν εξυπηρετούν συμφέροντα όπως προσπαθούν να περάσουν οι διάφοροι κλάδοι.

Καλούμε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου να μην επιτρέπει οι Υπηρεσίες μας και συνάδελφοί μας να γίνονται βορρά μικροπολιτικών και συντεχνιακών λογικών.

Σε κάθε περίπτωση, πρώτα να αναδεικνύεται το τεράστιο παραγόμενο έργο και στην πορεία καλόπιστα να αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα, για τα οποία δεν ευθύνονται οι Υπηρεσίες αλλά οι ακολουθούμενες πολιτικές. Γι’ αυτές δεν οφείλουμε να απολογηθούμε εμείς αλλά η εκάστοτε Κυβέρνηση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Facebook